PHỤ KIỆN BIẾN TẦN

Cuộn Kháng EM-RAD3-315

Cuộn Kháng EM-RAD3-315

11.250.000₫ 12.500.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-220

Cuộn kháng EM-RAD3-220

7.920.000₫ 8.800.000₫
-10%
Điện trở xả 3000W 30 Ohm

Điện trở xả 3000W 30 Ohm

1.260.000₫ 1.400.000₫
-10%
Cuộn Kháng EM-RAD3-160

Cuộn Kháng EM-RAD3-160

5.625.000₫ 6.250.000₫
-10%
Bộ hãm phanh IPC-DR-3SA

Bộ hãm phanh IPC-DR-3SA

8.190.000₫ 9.100.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-110

Cuộn kháng EM-RAD3-110

4.500.000₫ 5.600.000₫
-20%
Cuộn kháng EM-RAD3-075

Cuộn kháng EM-RAD3-075

2.970.000₫ 3.300.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-045

Cuộn kháng EM-RAD3-045

2.250.000₫ 2.500.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-030

Cuộn kháng EM-RAD3-030

1.800.000₫ 2.000.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-011

Cuộn kháng EM-RAD3-011

1.125.000₫ 1.250.000₫
-10%
IPC-DR-1SA

IPC-DR-1SA

4.590.000₫ 5.100.000₫
-10%
Điện trở xả 3000W 50 Ohm

Điện trở xả 3000W 50 Ohm

1.080.000₫ 1.200.000₫
-10%
Điện trở xả 2000W 60 Ohm

Điện trở xả 2000W 60 Ohm

855.000₫ 950.000₫
-10%
Điện trở xả 1600W 75 Ohm

Điện trở xả 1600W 75 Ohm

684.000₫ 760.000₫
-10%
Điện trở xả 1200W 100 Ohm

Điện trở xả 1200W 100 Ohm

472.500₫ 525.000₫
-10%
Điện trở xả 800W 150 Ohm

Điện trở xả 800W 150 Ohm

360.000₫ 400.000₫
-10%
Điện trở xả 300W 400 Ohm

Điện trở xả 300W 400 Ohm

203.000₫ 225.000₫
-10%
Điện trở xả 100W 500 Ohm

Điện trở xả 100W 500 Ohm

122.000₫ 135.000₫
-10%