OMRON

Rơ Le trung gian MY
Rơ Le trung gian MK-S
Bộ mã hóa xung - Encoder E6J-C
Bộ mã hóa xung - Encoder E6F-A
Bộ mã hóa xung - Encoder E6C3-C
Động cơ Servo Omr R7M-Zxxx30[-B]Son1
Cảm biến quang điện OMRON E3ZM
Cảm biến quang điện OMRON E3JM/E3JK
Cảm biến tiệm cận Omron E2GN
Cảm biến tiệm cận Omron E2E
Cảm biến tiệm cận Omron E2A
Bộ nguồn 1 chiều 35W 12VDC, 24VDC
Đồng hồ cân K3HB-V
Đồng hồ đo đa năng K3HB-X
Bộ lập trình PLC: CP1H
Bộ lập trình ZEN
ZEN

ZEN

Liên hệ