MCCB Tmax loại XT1B

Thương hiệu : ABB - PHẦN LAN | Thiết bị đóng cắt

Liên hệ

Cầu dao tự động MCCB Tmax Loại XT1B

- Dòng cắt 18kA

- Dòng định mức từ 16A-160A

Sản phẩm liên quan

MCCB Tmax dòng XT...L
MCCB Tmax dòng XT...H
MCCB Tmax dòng XT...S
MCCB Tmax Loại XT...N
MCCB Tmax Loại XT1C