MCCB Tmax Loại XT...N

Thương hiệu : ABB - PHẦN LAN | Thiết bị đóng cắt

Liên hệ

Cầu dao tự động MCCB Tmax Loại XT...N

- Dòng cắt 36kA

- Dòng định mức từ 1,6A - 630A

Sản phẩm liên quan

MCCB Tmax dòng XT...L
MCCB Tmax dòng XT...H
MCCB Tmax dòng XT...S
MCCB Tmax Loại XT1C
MCCB Tmax loại XT1B