MCCB Tmax dòng XT...L

Thương hiệu : ABB - PHẦN LAN | Thiết bị đóng cắt

Liên hệ

Cầu dao tự động MCCB Tmax dòng XT...L

- Dòng cắt 120kA

- Dòng định mức 16A  đến 630A

Sản phẩm liên quan

MCCB Tmax dòng XT...H
MCCB Tmax dòng XT...S
MCCB Tmax Loại XT...N
MCCB Tmax Loại XT1C
MCCB Tmax loại XT1B