MCCB Formula dòng A1-3 poles

Thương hiệu : ABB - PHẦN LAN | Thiết bị đóng cắt

Liên hệ

Cầu dao tự động MCCB Formula dòng A1-3 poles

- Dòng cắt 5kA-10kA

- Dòng định mực 15A-125A

Sản phẩm liên quan

MCCB ABB Formula dòng A3-4 poles
MCCB ABB Formula dòng A3-3 poles
MCCB ABB Formula dòng A2-4 poles
MCCB ABB Formula dòng A1-2 poles
MCCB ABB Formula dòng A1-1 poles
MCCB Formula dòng A2-3 poles