MCB(Aptomat Tép)

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS - ƯU ĐÃI TỚI 25%
-25%
Aptomat BKN1P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN1P - (6A ~ 40A)

52.000₫ 69.500₫
-25%
Aptomat BKN1P - (50A ~ 63A)

Aptomat BKN1P - (50A ~ 63A)

54.000₫ 72.500₫
-26%
Aptomat BKN-b 1P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN-b 1P - (6A ~ 40A)

78.000₫ 104.000₫
-25%
Aptomat BKN-b 1P - (50A ~ 63A)

Aptomat BKN-b 1P - (50A ~ 63A)

92.000₫ 123.000₫
-25%
Aptomat BKH1P - (80A ~ 100A)

Aptomat BKH1P - (80A ~ 100A)

148.000₫ 197.000₫
-25%
Aptomat BKH1P - 125A

Aptomat BKH1P - 125A

266.000₫ 355.000₫
-25%
Aptomat BKN2P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN2P - (6A ~ 40A)

113.000₫ 151.000₫
-25%
Aptomat BKN2P - (50A ~ 63A)

Aptomat BKN2P - (50A ~ 63A)

115.000₫ 154.000₫
-25%
Aptomat BKN-b 2P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN-b 2P - (6A ~ 40A)

169.000₫ 225.000₫
-25%
Aptomat BKN-b 2P - (50A ~ 63A)

Aptomat BKN-b 2P - (50A ~ 63A)

196.000₫ 261.000₫
-25%
Aptomat BKH2P - (80A ~ 100A)

Aptomat BKH2P - (80A ~ 100A)

324.000₫ 432.000₫
-25%
Aptomat BKH2P - 125A

Aptomat BKH2P - 125A

362.000₫ 482.000₫
-25%
Aptomat BKN3P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN3P - (6A ~ 40A)

179.000₫ 239.000₫
-25%
Aptomat BKN3P - (50A ~ 63A)

Aptomat BKN3P - (50A ~ 63A)

184.000₫ 245.000₫
-25%
Aptomat BKN-b 3P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN-b 3P - (6A ~ 40A)

264.000₫ 352.000₫
-25%
Aptomat BKN-b 3P - (50A ~ 63A)

Aptomat BKN-b 3P - (50A ~ 63A)

341.000₫ 455.000₫
-25%
Aptomat BKN4P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN4P - (6A ~ 40A)

294.000₫ 392.000₫
-25%
Aptomat BKN4P - (50A ~ 63A)

Aptomat BKN4P - (50A ~ 63A)

326.000₫ 434.000₫
-25%
Aptomat BKN-b 4P - (6A ~ 40A)

Aptomat BKN-b 4P - (6A ~ 40A)

422.000₫ 562.000₫
-25%