Khởi động từ - Contactor

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS - ƯU ĐÃI TỚI 25%
-25%
Khởi động từ 3P/ 800A: MC-800a

Khởi động từ 3P/ 800A: MC-800a

18.375.000₫ 24.500.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 630A: MC-630a

Khởi động từ 3P/ 630A: MC-630a

14.325.000₫ 19.100.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 500A: MC-500a

Khởi động từ 3P/ 500A: MC-500a

13.575.000₫ 18.100.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 400A: MC-400a

Khởi động từ 3P/ 400A: MC-400a

6.885.000₫ 9.180.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 330A: MC-330a

Khởi động từ 3P/ 330A: MC-330a

5.999.000₫ 7.990.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 265A: MC-265a

Khởi động từ 3P/ 265A: MC-265a

5.510.000₫ 7.350.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 225A: MC-225a

Khởi động từ 3P/ 225A: MC-225a

4.060.000₫ 5.420.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 185A: MC-185a

Khởi động từ 3P/ 185A: MC-185a

3.520.000₫ 4.700.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 150A: MC-150a

Khởi động từ 3P/ 150A: MC-150a

2.690.000₫ 3.580.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 130A: MC-130a

Khởi động từ 3P/ 130A: MC-130a

2.100.000₫ 2.800.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 100A: MC-100a

Khởi động từ 3P/ 100A: MC-100a

1.740.000₫ 2.320.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 85A: MC-85a

Khởi động từ 3P/ 85A: MC-85a

1.340.000₫ 1.790.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 75A: MC-75a

Khởi động từ 3P/ 75A: MC-75a

1.100.000₫ 1.470.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 65A: MC-65a

Khởi động từ 3P/ 65A: MC-65a

967.500₫ 1.290.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 50A: MC-50a

Khởi động từ 3P/ 50A: MC-50a

847.500₫ 1.130.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 40A: MC-40a

Khởi động từ 3P/ 40A: MC-40a

709.000₫ 945.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 32A: MC-32a

Khởi động từ 3P/ 32A: MC-32a

600.000₫ 800.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 22A: MC-22b

Khởi động từ 3P/ 22A: MC-22b

410.000₫ 547.000₫
-25%
Khởi động từ 3P/ 18A: MC-18b

Khởi động từ 3P/ 18A: MC-18b

337.000₫ 449.000₫
-25%