Khởi động mềm PSTB Series

KHỞI ĐỘNG MỀM PST(B) - ƯU ĐÃI 53%

KHỞI ĐỘNG MỀM PST(B) - ƯU ĐÃI 53%

17.984.550₫ 38.265.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSTB370-600-70

Khởi động mềm ABB PSTB370-600-70

69.232.410₫ 147.303.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSTB470-600-70

Khởi động mềm ABB PSTB470-600-70

84.772.020₫ 180.366.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSTB570-600-70

Khởi động mềm ABB PSTB570-600-70

92.881.400₫ 197.620.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSTB720-600-70

Khởi động mềm ABB PSTB720-600-70

119.994.760₫ 255.308.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSTB840-600-70

Khởi động mềm ABB PSTB840-600-70

142.215.890₫ 302.587.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSTB1050-600-70

Khởi động mềm ABB PSTB1050-600-70

150.324.800₫ 319.840.000₫
-53%