Khởi động mềm PST Series

KHỞI ĐỘNG MỀM PST(B) - ƯU ĐÃI 53%

KHỞI ĐỘNG MỀM PST(B) - ƯU ĐÃI 53%

17.984.550₫ 38.265.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST30-600-70

Khởi động mềm ABB PST30-600-70

17.984.550₫ 38.265.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST37-600-70

Khởi động mềm ABB PST37-600-70

18.345.040₫ 39.032.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST44-600-70

Khởi động mềm ABB PST44-600-70

18.668.400₫ 39.720.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST50-600-70

Khởi động mềm ABB PST50-600-70

19.122.890₫ 40.687.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST60-600-70

Khởi động mềm ABB PST60-600-70

19.714.150₫ 41.945.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST72-600-70

Khởi động mềm ABB PST72-600-70

20.407.400₫ 43.420.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST85-600-70

Khởi động mềm ABB PST85-600-70

22.556.240₫ 47.992.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST105-600-70

Khởi động mềm ABB PST105-600-70

28.162.400₫ 59.920.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST142-600-70

Khởi động mềm ABB PST142-600-70

31.316.570₫ 66.631.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST175-600-70

Khởi động mềm ABB PST175-600-70

35.968.160₫ 76.528.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST250-600-70

Khởi động mềm ABB PST250-600-70

45.010.020₫ 95.766.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PST300-600-70

Khởi động mềm ABB PST300-600-70

49.935.150₫ 106.245.000₫
-53%