Khởi động mềm PSS Series

Khởi động mềm ABB PSS18/30-500L

Khởi động mềm ABB PSS18/30-500L

7.087.130₫ 15.079.000₫
-53%
KHỞI ĐỘNG MỀM PSS - ƯU ĐÃI 53%

KHỞI ĐỘNG MỀM PSS - ƯU ĐÃI 53%

7.087.130₫ 15.079.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS30/52-500L

Khởi động mềm ABB PSS30/52-500L

8.129.590₫ 17.297.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS37/64-500L

Khởi động mềm ABB PSS37/64-500L

9.513.270₫ 20.241.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS44/76-500L

Khởi động mềm ABB PSS44/76-500L

10.581.580₫ 22.514.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS50/85-500L

Khởi động mềm ABB PSS50/85-500L

11.818.620₫ 25.146.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS60/105-500L

Khởi động mềm ABB PSS60/105-500L

13.032.630₫ 27.729.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS72/124-500L

Khởi động mềm ABB PSS72/124-500L

13.098.900₫ 27.870.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS85/147-500L

Khởi động mềm ABB PSS85/147-500L

15.479.920₫ 32.936.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS105/181-500L

Khởi động mềm ABB PSS105/181-500L

18.853.580₫ 40.114.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS142/245-500L

Khởi động mềm ABB PSS142/245-500L

19.449.070₫ 41.381.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS175/300-500L

Khởi động mềm ABB PSS175/300-500L

26.196.860₫ 55.738.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS250/430-500L

Khởi động mềm ABB PSS250/430-500L

29.769.800₫ 63.340.000₫
-53%
Khởi động mềm ABB PSS300/515-500L

Khởi động mềm ABB PSS300/515-500L

32.151.290₫ 68.407.000₫
-53%