ELCB( Chống dò điện)

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS - ƯU ĐÃI TỚI 25%
-25%
Chống rò điện EBN404C

Chống rò điện EBN404C

8.273.000₫ 11.030.000₫
-25%
Chống rò điện EBS204C

Chống rò điện EBS204C

4.448.000₫ 5.930.000₫
-25%
Chống rò điện EBS104C

Chống rò điện EBS104C

2.362.000₫ 3.150.000₫
-25%
Chống rò điện EBN104C

Chống rò điện EBN104C

2.051.000₫ 2.735.000₫
-25%
Chống rò điện EBN803C

Chống rò điện EBN803C

12.440.000₫ 16.590.000₫
-25%
Chống rò điện EBN803C

Chống rò điện EBN803C

10.237.500₫ 13.650.000₫
-25%
Chống rò điện EBN403C

Chống rò điện EBN403C

5.800.000₫ 7.740.000₫
-25%
Chống rò điện EBN203C

Chống rò điện EBN203C

2.993.000₫ 3.990.000₫
-25%
Chống rò điện EBN103C

Chống rò điện EBN103C

1.380.000₫ 1.840.000₫
-25%
Chống rò điện EBN53C

Chống rò điện EBN53C

1.160.000₫ 1.550.000₫
-25%
Chống rò điện EBN102C

Chống rò điện EBN102C

1.190.000₫ 1.580.000₫
-25%
Chống rò điện EBN52C

Chống rò điện EBN52C

885.000₫ 1.180.000₫
-25%
Chống rò điện EBE102FB

Chống rò điện EBE102FB

634.000₫ 845.000₫
-25%
Chống rò điện EBS52FB

Chống rò điện EBS52FB

356.000₫ 475.000₫
-25%
Chống rò điện 32KGRD

Chống rò điện 32KGRD

201.000₫ 268.000₫
-25%
Chống rò điện 32GRHD

Chống rò điện 32GRHD

182.000₫ 243.000₫
-25%
Chống rò điện 32GRC: 15-20-30A

Chống rò điện 32GRC: 15-20-30A

201.000₫ 268.000₫
-25%