Điện trở xả cho biến tần.

Điện trở xả 3000W 30 Ohm

Điện trở xả 3000W 30 Ohm

1.260.000₫ 1.400.000₫
-10%
Điện trở xả 3000W 50 Ohm

Điện trở xả 3000W 50 Ohm

1.080.000₫ 1.200.000₫
-10%
Điện trở xả 2000W 60 Ohm

Điện trở xả 2000W 60 Ohm

855.000₫ 950.000₫
-10%
Điện trở xả 1600W 75 Ohm

Điện trở xả 1600W 75 Ohm

684.000₫ 760.000₫
-10%
Điện trở xả 1200W 100 Ohm

Điện trở xả 1200W 100 Ohm

472.500₫ 525.000₫
-10%
Điện trở xả 800W 150 Ohm

Điện trở xả 800W 150 Ohm

360.000₫ 400.000₫
-10%
Điện trở xả 500W 250 Ohm
Điện trở xả 300W 400 Ohm

Điện trở xả 300W 400 Ohm

203.000₫ 225.000₫
-10%
Điện trở xả 100W 500 Ohm

Điện trở xả 100W 500 Ohm

122.000₫ 135.000₫
-10%