Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn Kháng EM-RAD3-315

Cuộn Kháng EM-RAD3-315

11.250.000₫ 12.500.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-220

Cuộn kháng EM-RAD3-220

7.920.000₫ 8.800.000₫
-10%
Cuộn Kháng EM-RAD3-160

Cuộn Kháng EM-RAD3-160

5.625.000₫ 6.250.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-110

Cuộn kháng EM-RAD3-110

4.500.000₫ 5.600.000₫
-20%
Cuộn kháng EM-RAD3-075

Cuộn kháng EM-RAD3-075

2.970.000₫ 3.300.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-045

Cuộn kháng EM-RAD3-045

2.250.000₫ 2.500.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-030

Cuộn kháng EM-RAD3-030

1.800.000₫ 2.000.000₫
-10%
Cuộn kháng EM-RAD3-011

Cuộn kháng EM-RAD3-011

1.125.000₫ 1.250.000₫
-10%