Công tắc xoay - Nút dừng khẩn

Công tắc khẩn Ø 16 SRE-X-15

Công tắc khẩn Ø 16 SRE-X-15

112.431₫ 181.340₫
-38%
Công tắc khẩn Ø 16 SRE-X-13

Công tắc khẩn Ø 16 SRE-X-13

112.431₫ 181.340₫
-38%
Công tắc khẩn Ø 16 SRE-F-1

Công tắc khẩn Ø 16 SRE-F-1

97.557₫ 157.350₫
-38%
Công tắc chìa khóa Ø 16 SRK-1-3-2
-38%
Công tắc chìa khóa Ø 16 SRK-1-21
-38%
Công tắc xoay Φ16: SRS-F1(2)6-F22, 2NO+2NC, tự nhả
-38%
Công tắc xoay Φ16: SRS-1(2)3F-F22, 2NO+2NC, tự giữ
-38%
Công tắc xoay Φ16: SRS-22F-F22, 2NO+2NC, tự giữ
-38%
Công tắc xoay Φ16: SRS-12F-F21 1NO+1NC, tự giữ
-38%
Công tắc xoay Φ16: SRS-21F-F22 2NO+2NC, tự nhả
-38%
Công tắc xoay Φ16: SRS-11F-F21 1NO+1NC, tự nhả
-38%
Nút dừng khẩn CR-307-1

Nút dừng khẩn CR-307-1

24.087₫ 38.850₫
-38%
Nút dừng khẩn Φ 25 CR-257-1

Nút dừng khẩn Φ 25 CR-257-1

24.095₫ 38.860₫
-38%
Nút dừng khẩn Φ 25 CR-257R-1
-38%
Nút dừng khẩn Φ 30 CR-307R-1
-38%
Chuyển mạch có khóa Φ30: CR-3011-3
-38%
Chuyển mạch xoay 2 vị trí Φ30: CR-3011-1
-38%
Chuyển mạch 3 vị trí Φ25: CR-2511-3
-38%
Chuyển mạch có khóa 2 vị trí Φ25: CR-2511-1
-38%
Công tắc xoay 3 vị trí Φ30: CR-303-3
-38%