Tất cả các sản phẩm của Công ty Cổ Phần Tự Động Hóa ACS Việt Nam sẽ được bảo hành trong 12 tháng từ ngày xuất kho và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.