Bộ mã hoá xung - Encoder

Encoder E50S8-8000-6-L-5-C/CR/CS

Encoder E50S8-8000-6-L-5-C/CR/CS

3.009.600₫ 4.180.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-6-L-5

Encoder E50S8-8000-6-L-5

2.572.560₫ 3.573.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-T-24-C/CR/CS

Encoder E50S8-8000-3-T-24-C/CR/CS

2.458.080₫ 3.414.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-T-24

Encoder E50S8-8000-3-T-24

2.313.360₫ 3.213.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-N-24-CR/CS

Encoder E50S8-8000-3-N-24-CR/CS

2.458.080₫ 3.414.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-N-24

Encoder E50S8-8000-3-N-24

2.313.360₫ 3.213.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-6-L-5-CR

Encoder E50S8-60-6-L-5-CR

1.681.920₫ 2.336.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-6-L-5

Encoder E50S8-60-6-L-5

1.536.480₫ 2.134.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-3-T-24-C/CR/CS

Encoder E50S8-60-3-T-24-C/CR/CS

1.586.880₫ 2.204.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-3-T-24

Encoder E50S8-60-3-T-24

1.261.440₫ 1.752.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-3-N-24-C/CR/CS

Encoder E50S8-60-3-N-24-C/CR/CS

1.586.880₫ 2.204.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-3-N-24

Encoder E50S8-60-3-N-24

1.261.440₫ 1.752.000₫
-28%
Encoder E50S8-600-6-L-5-CR/CS

Encoder E50S8-600-6-L-5-CR/CS

1.681.920₫ 2.336.000₫
-28%
Encoder E50S8-600-6-L-5

Encoder E50S8-600-6-L-5

1.679.040₫ 2.332.000₫
-28%
Encoder E50S8-600-3-T-24-C/CR/CS

Encoder E50S8-600-3-T-24-C/CR/CS

1.586.880₫ 2.204.000₫
-28%
Encoder E50S8-600-3-T-24

Encoder E50S8-600-3-T-24

1.450.080₫ 2.014.000₫
-28%
Encoder E50S8-600-3-N-24-CR/CS

Encoder E50S8-600-3-N-24-CR/CS

1.586.880₫ 2.204.000₫
-28%
Encoder E50S8-600-3-N-24

Encoder E50S8-600-3-N-24

1.450.080₫ 2.014.000₫
-28%
Encoder E50S8-6000-6-L-5-C/CR/CS

Encoder E50S8-6000-6-L-5-C/CR/CS

2.588.400₫ 3.595.000₫
-28%
Encoder E50S8-6000-6-L-5

Encoder E50S8-6000-6-L-5

2.458.800₫ 3.415.000₫
-28%