Bộ mã hóa vòng quay - Encoder

Encoder dạng bánh xe PSC-MA/ MB/ MC/ YA/ YB/ YC
-38%
Encoder Thân Ø40 HE40B-6-1000-3-T/O-24
-38%
Encoder Thân Ø40  HE40B-6-500-3-T/O-24

Encoder Thân Ø40 HE40B-6-500-3-T/O-24

996.340₫ 1.607.000₫
-38%
Encoder Thân Ø40 HE40B-6-360-3-T/O-24

Encoder Thân Ø40 HE40B-6-360-3-T/O-24

996.340₫ 1.607.000₫
-38%
Encoder Thân Ø40 HE40B-6-100-3-T/O-24

Encoder Thân Ø40 HE40B-6-100-3-T/O-24

919.696₫ 1.483.380₫
-38%
Encoder Thân Ø40 HE40B-6-60-3-T/O-24

Encoder Thân Ø40 HE40B-6-60-3-T/O-24

919.696₫ 1.483.380₫
-38%
Encoder Thân Ø40 HE40B-6-300-3-T/O-24

Encoder Thân Ø40 HE40B-6-300-3-T/O-24

919.696₫ 1.483.380₫
-38%
Encoder Thân Ø50 HE50B-8-1000-3-T/O-24
-38%
Encoder Thân Ø50 HE50B-8-600-3-T/O-24

Encoder Thân Ø50 HE50B-8-600-3-T/O-24

919.696₫ 1.483.380₫
-38%
Encoder Thân Ø50 HE50B-8-300-3-T/O-24

Encoder Thân Ø50 HE50B-8-300-3-T/O-24

819.033₫ 1.321.020₫
-38%
Encoder Thân Ø50 HE50B-8-200-3-T/O-24

Encoder Thân Ø50 HE50B-8-200-3-T/O-24

819.033₫ 1.321.020₫
-38%
Encoder Thân Ø50 HE50B-8-100-3-T/O-24

Encoder Thân Ø50 HE50B-8-100-3-T/O-24

819.033₫ 1.321.020₫
-38%
Encoder Thân Ø50 HE50B-8-60-3-T/O-24

Encoder Thân Ø50 HE50B-8-60-3-T/O-24

819.033₫ 1.321.020₫
-38%