Biến tần ứng dụng chuyên biệt cho tải bơm quạt iP5A

BIẾN TẦN LS IP5 - ƯU ĐÃI 60%

BIẾN TẦN LS IP5 - ƯU ĐÃI 60%

6.025.590₫ 15.063.975₫
-60%
Màn Hình IP5

Màn Hình IP5

800.000₫ 1.144.875₫
-30%
LS - IP5 3pha 380V 0.75KW SV008IP5A-4NE

LS - IP5 3pha 380V 0.75KW SV008IP5A-4NE

6.025.590₫ 15.063.975₫
-60%
LS - IP5A 3pha 220V 0.75KW SV008IP5A-2NE

LS - IP5A 3pha 220V 0.75KW SV008IP5A-2NE

6.025.590₫ 15.063.975₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 1.5KW SV015IP5A-4NE

LS - IP5 3pha 380V 1.5KW SV015IP5A-4NE

6.146.162₫ 15.365.405₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 1.5KW SV015IP5A-2NE

LS - IP5 3pha 220V 1.5KW SV015IP5A-2NE

6.146.162₫ 15.365.405₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 2.2KW SV022IP5A-4NE

LS - IP5 3pha 380V 2.2KW SV022IP5A-4NE

6.218.488₫ 15.546.220₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 2.2KW SV022IP5A-2NE

LS - IP5 3pha 220V 2.2KW SV022IP5A-2NE

6.218.488₫ 15.546.220₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 3.7KW SV037IP5A-4NE

LS - IP5 3pha 380V 3.7KW SV037IP5A-4NE

6.319.710₫ 15.799.275₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 3.7KW SV037IP5A-2NE

LS - IP5 3pha 220V 3.7KW SV037IP5A-2NE

6.319.710₫ 15.799.275₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 5.5KW SV055IP5A-4E

LS - IP5 3pha 380V 5.5KW SV055IP5A-4E

6.686.070₫ 16.715.175₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 5.5KW SV055IP5A-2NE

LS - IP5 3pha 220V 5.5KW SV055IP5A-2NE

6.686.070₫ 16.715.175₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 7.5KW SV075IP5A-4NE

LS - IP5 3pha 380V 7.5KW SV075IP5A-4NE

7.235.610₫ 18.089.025₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 7.5KW SV075IP5A-2NE

LS - IP5 3pha 220V 7.5KW SV075IP5A-2NE

7.235.610₫ 18.089.025₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 11KW SV110IP5A-4NE

LS - IP5 3pha 380V 11KW SV110IP5A-4NE

7.853.864₫ 19.634.660₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 11KW SV110IP5A-2NE

LS - IP5 3pha 220V 11KW SV110IP5A-2NE

10.601.564₫ 26.503.910₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 15KW SV150IP5A-4NO

LS - IP5 3pha 380V 15KW SV150IP5A-4NO

12.135.718₫ 30.339.295₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 15KW SV150IP5A-2NO

LS - IP5 3pha 220V 15KW SV150IP5A-2NO

13.051.618₫ 32.629.045₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 18.5KW SV185IP5A-4NO

LS - IP5 3pha 380V 18.5KW SV185IP5A-4NO

13.440.854₫ 33.602.135₫
-60%
LS - IP5 3pha 220V 18.5KW SV185IP5A-2NO

LS - IP5 3pha 220V 18.5KW SV185IP5A-2NO

15.272.654₫ 38.181.635₫
-60%