Biến tần SV IS7 đa chế độ cho các ứng dụng

LS - IS7 3pha 380V 0.75kW SV0008IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 0.75kW SV0008IS7-4NO

5.618.294₫ 14.045.735₫
-60%
BIẾN TẦN LS - IS7 - ƯU ĐÃI 60%

BIẾN TẦN LS - IS7 - ƯU ĐÃI 60%

5.618.294₫ 14.045.735₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 0.75kW SV008IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 0.75kW SV008IS7-2NO

5.816.008₫ 14.540.020₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 1.5kW SV0015IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 1.5kW SV0015IS7-4NO

5.878.616₫ 14.696.540₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 1.5kW SV015IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 1.5kW SV015IS7-2NO

6.067.816₫ 15.169.540₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 2.2kW SV0022IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 2.2kW SV0022IS7-4NO

6.162.416₫ 15.406.040₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 3.7kW SV0037IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 3.7kW SV0037IS7-4NO

6.312.486₫ 15.781.215₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 2.2kW SV022IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 2.2kW SV022IS7-2NO

6.411.300₫ 16.028.250₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 3.7kW SV037IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 3.7kW SV037IS7-2NO

6.640.318₫ 16.600.795₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 5.5kW SV0055IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 5.5kW SV0055IS7-4NO

7.223.484₫ 18.058.710₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 5.5kW SV055IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 5.5kW SV055IS7-2NO

7.441.666₫ 18.604.165₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 7.5kW SV0075IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 7.5kW SV0075IS7-4NO

7.830.988₫ 19.577.470₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 7.5kW SV075IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 7.5kW SV075IS7-2NO

8.220.224₫ 20.550.560₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 11kW SV0110IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 11kW SV0110IS7-4NO

12.104.328₫ 30.260.820₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 11kW SV110IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 11kW SV110IS7-2NO

12.982.904₫ 32.457.260₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 15kW SV0150IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 15kW SV0150IS7-4NO

13.405.852₫ 33.514.630₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 15kW SV150IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 15kW SV150IS7-2NO

14.539.934₫ 36.349.835₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 18.5kW SV0185IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 18.5kW SV0185IS7-4NO

16.572.974₫ 41.432.435₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 22kW SV0220IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 22kW SV0220IS7-4NO

18.785.582₫ 46.963.955₫
-60%
LS - IS7 3pha 220V 18.5kW SV185IS7-2NO

LS - IS7 3pha 220V 18.5kW SV185IS7-2NO

19.577.384₫ 48.943.460₫
-60%