Biến tần SV IG5A mạnh mẽ và tối ưu

LS - IG5A 3pha 220V 0.4kw SV004IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 0.4kw SV004IG5A-2

2.410.322₫ 6.025.805₫
-60%
BIẾN TẦN LS IG5A - ƯU ĐÃI 60%

BIẾN TẦN LS IG5A - ƯU ĐÃI 60%

2.410.322₫ 6.025.805₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 0.75kw SV008IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 0.75kw SV008IG5A-2

2.603.048₫ 6.507.620₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 0.4kw SV004IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 0.4kw SV004IG5A-4

2.733.252₫ 6.833.130₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 0.75kw SV008IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 0.75kw SV008IG5A-4

2.733.252₫ 6.833.130₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 1.5kw SV015IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 1.5kw SV015IG5A-4

2.993.488₫ 7.483.720₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 1.5kw SC015IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 1.5kw SC015IG5A-2

3.012.838₫ 7.532.095₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 2.2kw SV022IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 2.2kw SV022IG5A-4

3.405.686₫ 8.514.215₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 2.2kw SV022IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 2.2kw SV022IG5A-2

3.470.788₫ 8.676.970₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 3.7kw SV037IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 3.7kw SV037IG5A-2

3.928.738₫ 9.821.845₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 4kw SV040IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 4kw SV040IG5A-2

3.928.738₫ 9.821.845₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 3.7kw SV037IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 3.7kw SV037IG5A-4

4.056.448₫ 10.141.120₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 4kw SV040IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 4kw SV040IG5A-4

4.056.448₫ 10.141.120₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 5.5kw SV055IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 5.5kw SV055IG5A-4

5.705.068₫ 14.262.670₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 5.5kw SV055IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 5.5kw SV055IG5A-2

5.881.110₫ 14.702.775₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 7.5kw SV075IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 7.5kw SV075IG5A-4

6.225.712₫ 15.564.280₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 7.5kw SV075IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 7.5kw SV075IG5A-2

6.580.032₫ 16.450.080₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 11kw SV110IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 11kw SV110IG5A-4

10.824.476₫ 27.061.190₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 15kw SV150IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 15kw SV150IG5A-4

11.778.904₫ 29.447.260₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 11kw SV110IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 11kw SV110IG5A-2

12.075.432₫ 30.188.580₫
-60%