BIẾN TẦN LS

BIẾN TẦN LS IC5 - ƯU ĐÃI 60%

BIẾN TẦN LS IC5 - ƯU ĐÃI 60%

1.882.712₫ 4.706.780₫
-60%
BIẾN TẦN LS IG5A - ƯU ĐÃI 60%

BIẾN TẦN LS IG5A - ƯU ĐÃI 60%

2.410.322₫ 6.025.805₫
-60%
BIẾN TẦN LS IP5 - ƯU ĐÃI 60%

BIẾN TẦN LS IP5 - ƯU ĐÃI 60%

6.025.590₫ 15.063.975₫
-60%
BIẾN TẦN LS - IS7 - ƯU ĐÃI 60%

BIẾN TẦN LS - IS7 - ƯU ĐÃI 60%

5.618.294₫ 14.045.735₫
-60%
LS - IC5 1pha 220V 2.2kw SV022IC5-1

LS - IC5 1pha 220V 2.2kw SV022IC5-1

2.578.968₫ 6.447.420₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 1.5kw SV015IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 1.5kw SV015IG5A-4

2.993.488₫ 7.483.720₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 4kw SV040IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 4kw SV040IG5A-4

4.056.448₫ 10.141.120₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 2.2kw SV022IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 2.2kw SV022IG5A-2

3.470.788₫ 8.676.970₫
-60%
LS - IP5 3pha 380V 2.2KW SV022IP5A-4NE

LS - IP5 3pha 380V 2.2KW SV022IP5A-4NE

6.218.488₫ 15.546.220₫
-60%
LS - IS7 3pha 380V 7.5kW SV0075IS7-4NO

LS - IS7 3pha 380V 7.5kW SV0075IS7-4NO

7.830.988₫ 19.577.470₫
-60%
Màn Hình IP5

Màn Hình IP5

800.000₫ 1.144.875₫
-30%
LS - IC5 1pha 220V 0.4kw  SV004IC5-1

LS - IC5 1pha 220V 0.4kw SV004IC5-1

1.882.712₫ 4.706.780₫
-60%
LS - IC5 1pha 220V 0.75kw SV008IC5-1

LS - IC5 1pha 220V 0.75kw SV008IC5-1

2.000.532₫ 5.001.330₫
-60%
LS - IC5 1pha 220V 1.5kw SV015IC5-1

LS - IC5 1pha 220V 1.5kw SV015IC5-1

2.361.990₫ 5.904.975₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 0.4kw SV004IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 0.4kw SV004IG5A-2

2.410.322₫ 6.025.805₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 0.75kw SV008IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 0.75kw SV008IG5A-2

2.603.048₫ 6.507.620₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 0.4kw SV004IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 0.4kw SV004IG5A-4

2.733.252₫ 6.833.130₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 0.75kw SV008IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 0.75kw SV008IG5A-4

2.733.252₫ 6.833.130₫
-60%
LS - IG5A 3pha 220V 1.5kw SC015IG5A-2

LS - IG5A 3pha 220V 1.5kw SC015IG5A-2

3.012.838₫ 7.532.095₫
-60%
LS - IG5A 3pha 380V 2.2kw SV022IG5A-4

LS - IG5A 3pha 380V 2.2kw SV022IG5A-4

3.405.686₫ 8.514.215₫
-60%