BIẾN TẦN FUJI

BIẾN TẦN FRENIC-ACE ƯU ĐÃI 55%

BIẾN TẦN FRENIC-ACE ƯU ĐÃI 55%

3.816.000₫ 8.480.000₫
-55%
BIẾN TẦN FRENIC-MICRO ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN FRENIC-MICRO ƯU ĐÃI 50%

2.152.500₫ 4.305.000₫
-50%
BIẾN TẦN FRENIC - MINI ƯU ĐÃI 55%

BIẾN TẦN FRENIC - MINI ƯU ĐÃI 55%

2.280.000₫ 5.065.000₫
-55%
BIẾN TẦN FRENIC-MULTI ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN FRENIC-MULTI ƯU ĐÃI 50%

3.394.000₫ 6.788.000₫
-50%
BIẾN TẦN FRENIC - MEGA ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN FRENIC - MEGA ƯU ĐÃI 50%

5.493.000₫ 10.986.000₫
-50%
BIẾN TẦN FRENIC - ECO ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN FRENIC - ECO ƯU ĐÃI 50%

9.051.000₫ 18.102.000₫
-50%
BIẾN TẦN FRENIC-AQUA ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN FRENIC-AQUA ƯU ĐÃI 50%

9.954.500₫ 19.909.000₫
-50%
BIẾN TẦN FRENIC - HVAC ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN FRENIC - HVAC ƯU ĐÃI 50%

9.049.500₫ 18.099.000₫
-50%
ACE -  3pha 380V 5.5kw FRN0012E2S-4GB

ACE - 3pha 380V 5.5kw FRN0012E2S-4GB

6.271.000₫ 13.936.000₫
-55%
ACE - 3pha 380V 3kw FRN0007E2S-4GB

ACE - 3pha 380V 3kw FRN0007E2S-4GB

5.371.000₫ 11.936.000₫
-55%
ACE - 3pha 380V 2.2kw FRN0006E2S-4GB

ACE - 3pha 380V 2.2kw FRN0006E2S-4GB

4.658.000₫ 10.350.000₫
-55%
ACE - 3pha 380V 1.5kw FRN0004E2S-4GB

ACE - 3pha 380V 1.5kw FRN0004E2S-4GB

4.167.000₫ 9.260.000₫
-55%
ACE - 3pha 380V 0.75kw FRN0002E2S-4GB

ACE - 3pha 380V 0.75kw FRN0002E2S-4GB

3.816.000₫ 8.480.000₫
-55%
MEGA - 3pha 380V 0.4kW FRN0.4G1S-4A
MICRO - 1pha 220V 0.2kw FVR0.2S1S-7E

MICRO - 1pha 220V 0.2kw FVR0.2S1S-7E

2.152.500₫ 4.305.000₫
-50%
MINI - 1pha 220V 0.1kw FRN0001C2S-7A
ACE - 3 phase 380VAC 11kw FRN0022E2S-4A

ACE - 3 phase 380VAC 11kw FRN0022E2S-4A

8.970.000₫ 19.933.000₫
-55%
ACE - 3 phase 380VAC 15kw FRN0029E2S-4A

ACE - 3 phase 380VAC 15kw FRN0029E2S-4A

10.291.000₫ 22.868.000₫
-55%
ACE - 3 phase 380VAC 18,5kw FRN0037E2S-4A

ACE - 3 phase 380VAC 18,5kw FRN0037E2S-4A

12.234.000₫ 27.186.000₫
-55%
ACE - 3 phase 380VAC 22kw FRN0044E2S-4A

ACE - 3 phase 380VAC 22kw FRN0044E2S-4A

14.949.000₫ 33.220.000₫
-55%