Biến tần FRENIC-ECO Series

BIẾN TẦN FRENIC - ECO ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN FRENIC - ECO ƯU ĐÃI 50%

9.051.000₫ 18.102.000₫
-50%
ECO 2.2kw 3 pha 220V FRN2.2F1S-2A

ECO 2.2kw 3 pha 220V FRN2.2F1S-2A

8.604.000₫ 17.208.000₫
-50%
ECO 2.2kw 3 pha 380V FRN2.2F1S-4A

ECO 2.2kw 3 pha 380V FRN2.2F1S-4A

9.051.000₫ 18.102.000₫
-50%
ECO 3.7kw 3 pha 380V FRN3.7F1S-4A

ECO 3.7kw 3 pha 380V FRN3.7F1S-4A

10.216.500₫ 20.433.000₫
-50%
ECO 3.7kw 3 pha 220V FRN3.7F1S-2A

ECO 3.7kw 3 pha 220V FRN3.7F1S-2A

10.452.000₫ 20.904.000₫
-50%
ECO 5.5kw 3 pha 380V FRN5.5F1S-4A

ECO 5.5kw 3 pha 380V FRN5.5F1S-4A

11.431.000₫ 22.862.000₫
-50%
ECO 7.5kw 3 pha 380V FRN7.5F1S-4A

ECO 7.5kw 3 pha 380V FRN7.5F1S-4A

12.176.500₫ 24.353.000₫
-50%
ECO 11kw 3 pha 380V FRN11F1S-4A

ECO 11kw 3 pha 380V FRN11F1S-4A

13.419.000₫ 26.838.000₫
-50%
ECO 7.5kw 3 pha 220V FRN7.5F1S-2A

ECO 7.5kw 3 pha 220V FRN7.5F1S-2A

13.437.000₫ 26.874.000₫
-50%
ECO 5.5kw 3 pha 220V FRN5.5F1S-2A

ECO 5.5kw 3 pha 220V FRN5.5F1S-2A

13.437.000₫ 26.874.000₫
-50%
ECO 11kw 3 pha 220V FRN11F1S-2A

ECO 11kw 3 pha 220V FRN11F1S-2A

14.360.500₫ 28.721.000₫
-50%
ECO 15kw 3 pha 380V FRN15F1S-4A

ECO 15kw 3 pha 380V FRN15F1S-4A

15.506.000₫ 31.012.000₫
-50%
ECO 15kw 3 pha 220V FRN15F1S-2A

ECO 15kw 3 pha 220V FRN15F1S-2A

17.872.000₫ 35.744.000₫
-50%
ECO 18.5kw 3 pha 380V FRN18.5F1S-4A

ECO 18.5kw 3 pha 380V FRN18.5F1S-4A

18.016.000₫ 36.032.000₫
-50%
ECO 18.5kw 3 pha 220V FRN18.5F1S-2A

ECO 18.5kw 3 pha 220V FRN18.5F1S-2A

18.487.000₫ 36.974.000₫
-50%
ECO 22kw 3 pha 220V FRN22F1S-2A

ECO 22kw 3 pha 220V FRN22F1S-2A

20.767.000₫ 41.534.000₫
-50%
ECO 22kw 3 pha 380V FRN22F1S-4A

ECO 22kw 3 pha 380V FRN22F1S-4A

20.789.000₫ 41.578.000₫
-50%
ECO 30kw 3 pha 380V FRN30F1S-4A

ECO 30kw 3 pha 380V FRN30F1S-4A

38.891.000₫ 77.782.000₫
-50%
ECO 30kw 3 pha 220V FRN30F1S-2A

ECO 30kw 3 pha 220V FRN30F1S-2A

42.452.000₫ 84.904.000₫
-50%
ECO 37kw 3 pha 380V FRN37F1S-4A

ECO 37kw 3 pha 380V FRN37F1S-4A

44.007.000₫ 88.014.000₫
-50%