Biến Tần ABB Cho Chế Tạo Máy ACS355

BIẾN TẦN ACS355 - ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN ACS355 - ƯU ĐÃI 50%

3.374.400₫ 6.748.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 0.75kw ACS355-03E-02A4-4
-50%
ACS355 - 3pha 220V 0.75kw ACS355-03E-04A7-2
-50%
ACS355 - 3pha 380V 1.1kw ACS355-03E-03A3-4

ACS355 - 3pha 380V 1.1kw ACS355-03E-03A3-4

3.340.200₫ 6.680.400₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 1.1kw ACS355-03E-06A7-2

ACS355 - 3pha 220V 1.1kw ACS355-03E-06A7-2

3.933.000₫ 7.866.000₫
-50%
ACS355 -3pha 380V 1.5kw  ACS550-01-04A1-4

ACS355 -3pha 380V 1.5kw ACS550-01-04A1-4

3.716.400₫ 7.432.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 2.2kw ACS355-03E-05A6-4

ACS355 - 3pha 380V 2.2kw ACS355-03E-05A6-4

4.058.400₫ 8.116.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 1.5kw ACS355-03E-07A5-2

ACS355 - 3pha 220V 1.5kw ACS355-03E-07A5-2

4.286.400₫ 8.572.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 3kw ACS355-03E-07A3-4

ACS355 - 3pha 380V 3kw ACS355-03E-07A3-4

4.514.400₫ 9.028.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 2.2kw ACS355-03E-09A8-2

ACS355 - 3pha 220V 2.2kw ACS355-03E-09A8-2

4.856.400₫ 9.712.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 3kw ACS355-03E-13A3-2

ACS355 - 3pha 220V 3kw ACS355-03E-13A3-2

5.221.200₫ 10.442.400₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 4kw ACS355-03E-08A8-4

ACS355 - 3pha 380V 4kw ACS355-03E-08A8-4

5.221.200₫ 10.442.400₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 4kw ACS355-03E-17A6-2

ACS355 - 3pha 220V 4kw ACS355-03E-17A6-2

5.563.200₫ 11.126.400₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 5.5kw ACS355-03E-24A4-2

ACS355 - 3pha 220V 5.5kw ACS355-03E-24A4-2

7.695.000₫ 15.390.000₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 7.5kw ACS355-03E-15A6-4

ACS355 - 3pha 380V 7.5kw ACS355-03E-15A6-4

7.501.200₫ 15.002.400₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 11kw ACS355-03E-23A1-4

ACS355 - 3pha 380V 11kw ACS355-03E-23A1-4

9.325.200₫ 18.650.400₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 7.5kw ACS355-03E-31A0-2

ACS355 - 3pha 220V 7.5kw ACS355-03E-31A0-2

10.214.400₫ 20.408.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 15kw ACS355-03E-31A0-4

ACS355 - 3pha 380V 15kw ACS355-03E-31A0-4

12.152.400₫ 24.304.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 11kw ACS355-03E-46A2-2

ACS355 - 3pha 220V 11kw ACS355-03E-46A2-2

13.315.200₫ 26.630.400₫
-50%
ACS355 - 3pha 380V 18.5kw ACS355-03E-38A0-4

ACS355 - 3pha 380V 18.5kw ACS355-03E-38A0-4

14.193.000₫ 28.386.000₫
-50%