BIẾN TẦN ABB

BIẾN TẦN ACS150 - ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN ACS150 - ƯU ĐÃI 50%

2.583.252₫ 5.166.504₫
-50%
BIẾN TẦN ACS355 - ƯU ĐÃI 50%

BIẾN TẦN ACS355 - ƯU ĐÃI 50%

3.374.400₫ 6.748.800₫
-50%
BIẾN TẦN ACS550 - ƯU ĐÃI CAO
ACS355 - 3pha 220V 1.5kw ACS355-03E-07A5-2

ACS355 - 3pha 220V 1.5kw ACS355-03E-07A5-2

4.286.400₫ 8.572.800₫
-50%
ACS150 - 1pha 220V 0.75kw ACS150-01E-04A7-2
-50%
ACS550 - 3pha 380V 1.1kw  ACS550-01-03A3-4
ACS150 - 1pha 220V 1.1kw ACS150-01E-06A7-2

ACS150 - 1pha 220V 1.1kw ACS150-01E-06A7-2

3.317.400₫ 6.634.800₫
-50%
ACS150 - 1 phase 220VAC 1.5kw ACS150-01E-07A5-2
-50%
ACS150 - 1 phase 220VAC 2.2kw ACS150-01E-09A8-2
-50%
ACS150 - 3 phase 220VAC 0.75kw ACS150-03E-04A7-2
-50%
ACS150 - 3 phase 220VAC 1.1kw ACS150-03E-06A7-2
-50%
ACS150 - 3 phase 220VAC 1.5kw ACS150-03E-07A5-2
-50%
ACS150 - 3 phase 220VAC 2.2KW ACS150-03E-09A8-2
-50%
ACS150 - 3 phase 380VAC 0.75kw ACS150-03E-02A4-4
-50%
ACS150 - 3 phase 380VAC 1.5kw  ACS150-03E-04A1-4
-50%
ACS150 - 3 phase 380VAC 2.2kw ACS150-03E-05A6-4
-50%
ACS150 - 3 phase 380VAC 3KW ACS150-03E-07A3-4
-50%
ACS150 - 3 phase 380VAC 1.1KW ACS150-03E-03A3-4
-50%
ACS355 -3pha 380V 1.5kw  ACS550-01-04A1-4

ACS355 -3pha 380V 1.5kw ACS550-01-04A1-4

3.716.400₫ 7.432.800₫
-50%
ACS355 - 3pha 220V 0.75kw ACS355-03E-04A7-2
-50%