AUTONICS

Encoder E50S8-8000-6-L-5-C/CR/CS

Encoder E50S8-8000-6-L-5-C/CR/CS

3.009.600₫ 4.180.000₫
-28%
Cảm biến tiệm cận PSN25-5AO

Cảm biến tiệm cận PSN25-5AO

282.960₫ 393.000₫
-28%
Đồng hồ đo đa năng MT4Y-AA-4N

Đồng hồ đo đa năng MT4Y-AA-4N

931.680₫ 1.294.000₫
-28%
Cảm biến sợi quang FDC-2

Cảm biến sợi quang FDC-2

259.000₫ 360.000₫
-28%
Bộ điều khiển nhiệt độ T3S-B4RP4C
-28%
Cảm Biến Tiệm Cận PR30-15DP

Cảm Biến Tiệm Cận PR30-15DP

300.960₫ 418.000₫
-28%
Bộ đếm CT6S-2P4

Bộ đếm CT6S-2P4

1.273.000₫ 1.768.000₫
-28%
Phụ kiện bộ đếm PS-11

Phụ kiện bộ đếm PS-11

61.200₫ 85.000₫
-28%
Bộ đặt thời gian ATE-60S

Bộ đặt thời gian ATE-60S

205.000₫ 285.000₫
-28%
Rơ le thời gian ATE
Encoder E50S8-8000-6-L-5

Encoder E50S8-8000-6-L-5

2.572.560₫ 3.573.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-T-24-C/CR/CS

Encoder E50S8-8000-3-T-24-C/CR/CS

2.458.080₫ 3.414.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-T-24

Encoder E50S8-8000-3-T-24

2.313.360₫ 3.213.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-N-24-CR/CS

Encoder E50S8-8000-3-N-24-CR/CS

2.458.080₫ 3.414.000₫
-28%
Encoder E50S8-8000-3-N-24

Encoder E50S8-8000-3-N-24

2.313.360₫ 3.213.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-6-L-5-CR

Encoder E50S8-60-6-L-5-CR

1.681.920₫ 2.336.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-6-L-5

Encoder E50S8-60-6-L-5

1.536.480₫ 2.134.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-3-T-24-C/CR/CS

Encoder E50S8-60-3-T-24-C/CR/CS

1.586.880₫ 2.204.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-3-T-24

Encoder E50S8-60-3-T-24

1.261.440₫ 1.752.000₫
-28%
Encoder E50S8-60-3-N-24-C/CR/CS

Encoder E50S8-60-3-N-24-C/CR/CS

1.586.880₫ 2.204.000₫
-28%